Forædling er afgørende for fremtidens kartoffelhandel

Kravene til kartoffelsorter ændrer sig konstant og forædling af nye sorter er nødvendig for til stadighed at kunne efterkomme markedets behov.

I Danespo bruger vi store ressourcer og megen energi på sortsudvikling og afprøvning af nye sorter. Det er vigtigt for os, at nye sorter er gennemtestede, inden vi sender dem ud i produktion.

Internationalt forædlingssamarbejde

Som kunde hos Danespo får du gennemtestede sorter der egner sig lige præcis til din avl og din landbrugsjord. Dette er takket være et godt samarbejde om afprøvning af nye sorter under realitiske forhold verden over. Danespo forhandler mere end 150 forskellige sorter på markederne i Europa, Mellemøsten og i Nordafrika. Sorterne stammer fra en lang række forædlere i bl.a. Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig.

Afprøvning af og forsøg med nye sorter finder sted i mange lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med kunderne og forædlerne omkring udvikling af nye markedsrelevante sorter. Danespo vil altid repræsentere sorter, der matcher de til enhver tid gældende markedskrav til kvalitet, egenskaber og pris.

Læs mere om vores internationale netværk og samarbejde

Danespo er Skandinaviens førende forædlings-, salgs, og produktionsvirksomhed af spisekartofler og læggekartofler. Vi er eksperter i salg til virksomheder og professionelle kartoffelavlere.

Internationalt forædlingssamarbejde

Som kunde hos Danespo får du gennemtestede sorter der egner sig lige præcis til din avl og din landbrugsjord. Dette er takket være et godt samarbejde om afprøvning af nye sorter under realitiske forhold verden over. DANESPO forhandler mere end 150 forskellige sorter på markederne i Europa, Mellemøsten og i Nordafrika. Sorterne stammer fra en lang række forædlere i bl.a. Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig.

Afprøvning af og forsøg med nye sorter finder sted i mange lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med kunderne og forædlerne omkring udvikling af nye markedsrelevante sorter. DANESPO vil altid repræsentere sorter, der matcher de til enhver tid gældende markedskrav til kvalitet, egenskaber og pris. 

Læs mere om vores internationale netværk og samarbejde

 

Forædling i Danmark

I Danespo har vi egen udvikling af nye kartoffelsorter. Det tager cirka 15 år at udvikle en kartoffelsort fra den spæde begyndelse med udvælgelse og testning, før kartoflen er klar til at blive brugt både som læggekartofel og spisekartoffel.

 

Bevillinger og udvikling

I Danespo har vi i den kommende sæson 2017 modtaget en bevilling fra Kartoffelafgiftsfonden. Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne.

Alle relevante oplysninger vedrørende bevillingen kan findes herunder:

- Resistens mod brok (Synchytrium endobioticum). Kortlægning af gener, udvikling af brugbare markører og søgning efter ny resistens

- Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

- Genbank for kartofler

Forædling i Danmark

I Danespo har vi egen udvikling af nye kartoffelsorter. Det tager cirka 15 år at udvikle en kartoffelsort fra den spæde begyndelse med udvælgelse og testning, før kartoflen er klar til at blive brugt både som læggekartofel og spisekartoffel.

Kontakt vores ekspert

Vagn Hansen
Lorem ipsum
Vagn Hansen
Heidi Nørbo
Heidi Nørbo
Salgskoordinator