Royal Del

Frites ras met zeer hoog opbrengstpotentieel. Zeer goede friet kwaliteiten en is geschikt om langdurig te bewaren. Het ras kan geteeld worden op zowel klei als zandgronden.

Categorie:

Verwerking

Teeltdoel:

friet, vlokken, granulaat en chips

Rijptijd:

vrij laat (5)

Opbrengst:

zeer goed

Loofeigenschappen:

zeer vlotte opkomst

Grofheid:

grof

Knolvorm:

rondovaal

Aantal knollen:

9-12 knollen

Schilkleur:

geel

Vleeskleur:

lichtgeel tot geel

Kooktype:

BC

Droge stof gehalte:

vrij hoog (+/- OWG 400)

Kiemrust:

vrij lang (7,5)

Nematode resistentie:

Ro 1, 4

Wratziekte resistentie:

resistent, type 1, 2, 6

Phytophthora loof:

redelijk (6)

Phytophthora Knol:

weinig vatbaar (7)

Schurft:

matig (6)

Interne gebreken:

weinig vatbaar. Stootblauw bij OWG >400gr. neemt toe

Virus:

Y-virus matig, overige goed

Teelt:

Zeer hoog opbrengstpotentieel. Goede droogte resistentie. Lagere stikstofbemesting vereist ( als Agria)

Download:

Download rasadvies

Royal